Aqua Robur Technologies

 

Aqua Robur Technologies får en helt ny typ av sensorplattform för övervakning av det kommunala VA-ledningsnätet. Plattformen är unik på det sättet att den strömförsörjer sig själv genom vattenflödet och göra alltså ingen extern strömförsörjning. Med hjälp av Aqua Roburs-system kan fler parametrar och platser övervakas i ledningsnätet med ett helt nytt nivå av flexibilitet där sensorer kan placera där dom ser det som är mest nytta. Information om kommuniceras trådlöst med ett par minuters mellanrum via IoT-protokollet LoRaWAN ™ och kan visualiseras via Aqua Roburs instrumentbräda eller skickas vidare till andra plattformar.

Niklas Wicen
Telefon. +46 (0) 70 97 246 69
E-post: niklas.wicen@aquarobur.com  
Aqua Robur Technologies AB
Holtermansgatan 1B
SE – 411 29 Göteborg Web
Web: www.aquarobur.se