Larm på nätstationer

Magnetkontakter monteras på nätstationers dörrar och med hjälp av en enkel larmfunktion meddelas vi direkt om dörrar på nätstationen är öppna eller stängda. Största fördelarna med fjärrstyrda stationer är att man kan förkorta avbrottstiden från timmar till minuter samt att slipper provkoppla för att lokalisera felet. Provkopplingar är ett riskmoment både för personal, allmänhet och utrustning. Dessutom kan vi förhindra att någon annan obehörig, t ex ett barn, av misstag kommer in i nätstationen och allvarligt skadar sig. Vi sparar också in på de rutinmässiga besök som annars måste göras för att säkerställa våra nätstationer, vilket betyder att personalen kan använda sin arbetstid på ett mer konstruktivt och hållbart vis.