All Binary

All Binary hjälper företag och städer i framkant koppla upp och digitalisera produkter, processer och platser. Bolaget har utvecklat en unik, actionorienterad och iterativ metodik som gör att kunden lär sig vad som fungerar eller inte på snabbast möjliga sätt. Teamet jobbade tidigt med att koppla upp sensorer via LoRa-WAN och har byggt lösningar både med hjälp av färdiga och egendesignade sensorer. Bolaget drivs av att bidra till en hållbar samhällsutveckling där teknologi, digitalisering och förändrade arbetssätt kan vara en katalysator för att bidra till FNs 17 utvecklingsmål

På mjukvarusidan erbjuder man en horisontell IoT-plattform som skalar väl med användandet och har högsta prioritet på säkerhet. Plattformen har utformats under det senaste året för att passa specifikt för medlemmarna i StadshubbsAlliansen. På hårdvarusidan finns kapacitet för projekt både med nydesignade uppkopplade sensorer och standardsensorer. All Binary har hittills genomfört ett antal projekt tillsammans med medlemmar i alliansen och över LoRa-WAN. Projekten har handlat om uppkopplade badvatten (sensorboj/sensorbox), parkeringar, containrar (fyllnadsgrad, brand), fastigheter (mixa olika datakällor), vattenflöde, närvarodetektorer, larmklockor och monitorerade kor.

 

All Binary
Christian Malmström
christian.malmstrom@allbinary.se
+46 733 124 940
Web: www.allbinary.se

Besöksadress: Campus Gräsvik 2, 371 75 Karlskrona