Aqua Robur Technologies

Aqua Robur Technologies erbjuder en banbrytande sensorplattform för övervakning av allmänna vattenledningar. Plattformen är unik på det sätt som den driver sig genom den kinetiska energin från vattenflödet och behöver därför inte någon extern strömförsörjning. Genom att distribuera Aqua Roburs system kan fler parametrar och platser övervakas i pipeline-nätverket med en ny flexibilitetsnivå där sensorer kan placeras strategiskt. Uppgifterna kommuniceras trådlöst med några minuters intervall av IoT-protokollet LoRaWAN™ och kan visualiseras på Aqua Roburs instrumentpanel eller överföras till andra plattformar.

Niklas Wicen
Phone. +46(0)70 97 246 69
E-mail: niklas.wicen@aquarobur.com


Aqua Robur Technologies AB
Holtermansgatan 1B
SE – 411 29 Göteborg
Web
Web: www.aquarobur.se