Connectitude

Connectitude är en del av Cenito Group, med fokus på lösningar som hjälper företag och kommuner att accelerera sin digitalisering. Våra egna systemlösningar och nyckelfärdiga plattformar för smartare städer är utvecklade för att inte vara låsta till specifik teknik utan istället vara öppna, skalbara och framtidssäkra. Vår kompetens som systemintegratör täcker alla länkar i leveranskedjan; från att skapa effektiva flöden för insamling av data från sensorer och maskiner, till att utveckla attraktiva applikationer som ger värdeskapande effekter för stadens invånare, näringsliv och institutioner.

För städer som valt LoRaWAN som kommunikationslösning för sensorer, kan vi hämta data direkt från stadens hubbar till våra säkra molnportaler via API.er. I användarportalen skapas rollstyrda dashboards, utifrån ett urval av de tjugotal färdiga widgets vi har för visualisering, analys, prediktion med mera. Det är även lätt att utveckla helt egna widgets eller bädda in andra leverantörers färdiga applikationer i molnportalerna. Våra widgets kan med fördel användas som webbappar för mobiler och surfplattor.

För kommunens befintliga installationer av automations- och styrsystem, samt för mer komplexa och samhällsviktiga funktioner, har vi även utvecklat ett system med intelligenta Field Gateways. Dessa kan på en lokal nivå aggregera, filtrera och reagera på datatrafiken från ett stort antal maskiner och sensorer med olika fältbussprotokoll, som oftast behövs i till exempel ett reningsverk eller i en kraftstation. Data kan där tolkas om och sändas vidare till hubben i det kommunikationsformat kommunen önskar. Våra Field Gateways förses alltid med en egen databas samt erbjuder redundant uppkoppling mot våra molnportaler via GSM/3G/4G. På så vis minskas kommunens sårbarhet vid eventuella störningar i stadsnätet.

Idag finns våra lösningar i över 400 skarpa och uppkopplade installationer, såväl fasta som mobila och marina. I plattformen ingår även färdigt fältbussprotokoll för CANbus, så att även kommunens bilar och entreprenadmaskiner löpande rapporterar fordonsvärden och status på utfört arbete via exempelvis relevanta nyckeltal i realtid kompletterat med en kartvy med GPS-spårning.

Läs gärna mer om vår plattform och dess moduler på www.connectitude.com 

Connectitude
Anders Högberg
anders.hogberg@connectitude

+46 734 09 80 10

Web företagssida: www.connectitude.com 

Besöksadress: Torggatan 4, 211 45 Malmö