Enfo

 

Nordiska företag och organisationer samarbetar med Enfo för att driva innovationer av produkter, affärsmodeller och driftsmodeller genom:
 Design av vackra men kraftfulla webb- och appupplevelser
. automatisering av manuella aktiviteter som ersätter arbetskraft med teknik
. Beslutsfattande baserat på avancerad analys av big data och sociala beteende
.  Anslutning med kunder, leverantörer, kollegor och enheter genom att se möjligheterna, förstå problemen och möta utmaningarna i digital omvandling och saker i Internet, guidar Enfos nischexperter din organisation in i den digitala dimensionen.

Niklas Thulin
Digital Evangelist, Enfo Group
SVP Enfo Interactive – Digital Innovation & Transformation Agency
M  +46 736 84 06 29
T   +46 (0)77 440 44 00
E-mail: niklas.thulin@enfo.se
ENFO SWEDEN AB Vallgatan 30 
SE-411 16 Göteborg, Sweden
Web: enfo.se | enfogroup.com