InfraControl

 

Infracontrol är en systemintegratör som skapar smartare städer med lösningar för ledning, styrning och övervakning. Hittills har drygt 140 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig till molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning, kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, sänka kostnader och förbättra servicen till invånare, företag och besökare.

Johan Höglund
Phone:  +46 31 333 27 01
Mobile: +46 704 97 66 01
E-mail: johan.hoglund@infracontrol.com
Infracontrol AB
Flöjelbergsgatan 1C
SE-431 35 Mölndal
Sweden
Web: www.infracontrol.com