OP5

OP5 är marknadsledare för IT-övervakning i hela Norden och finns representerade i över 50 länder runt om i världen. OP5 grundades 2004 och är ett svenskt företag. Ursprungsvisionen var att utveckla en IT-övervakningsprogramlösning baserad på Open Source-projektet Nagios som skulle erbjuda en öppen och framtidssäker övervaknings produkt. En lösning som skulle vara lätt att jobba med anpassningsbar för framtida IT utmaningar. Idag har OP5 vuxit till ett internationellt företag med närvaro i över 60 länder. Tusentals personer som dagligen arbetar med IT över hela världen är beroende av lösningar från OP5 för att övervaka sina affärskritiska IT-tjänster.

OP5 AB
Fredrik Åkerström| Sales Manager | Founder @ op5 AB
Telefon +46 (0)8 58 83 01 00 | Mobil +46 (0)733 709020
Skype:fredrik.akerstrom

HQ OP5 AB | Norgegatan 2 | 164 32 Kista
www.op5.com | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube | Vimeo
VAT SE556582913101
Red Herring Global top 100