Sensapp

 

Sensapp erbjuder helhetslösningar med stort kundfokus för Smarta Städer, Sveriges landsbygdskommuner och Fiberföreningar.

Sensapp opererar på nationell nivå och utvecklar, samordnar, marknadsför och säljer digitala tjänster baserade på sensorteknik. Sensapp specialutvecklar även tjänster för kommunala och privata verksamheter baserat på deras behov för att skapa effektiva och hållbara processer.

Via vårt koncept ”Green City” har vi en unik lösning för smart avfallshantering/återvinning. Via detta koncept kan vi garantera kostnadsbesparing både för verksamheten och ”vår planet”!

Kontakta oss gärna för mer information.

Marcus Ternstedt
+46 (0)725-132 100
marcus@sensapp.se
www.sensapp.se