Zenta

Vår vision är att accelerera världens digitalisering för att skapa nästa generations digitala verktyg som förenklar och förbättrar människors livskvalitet.

Vår styrkor är enorm handlingskraft, nyfikenhet och orädda arbetssätt som gör oss till en superkraft när det gäller att förvandla idéer till verklighet.

Med vår kunskap om många olika branscher, har vi nuddat allt från Automotive till spel. Det ger oss möjlighet att överföra vår expertis från en bransch till en annan där vi på ett effektivt sätt kan skapa innovativa lösningar.

Kontakt

Bennie Forss
bennie.forss@zenta.se
+46 470 33 93 52
www.zenta.se