Livboj

Helsingborgs Stad har tillsammans med Infracontrol, leverantör till StadshubbsAlliansen, genomfört ett pilotprojekt där man förser livräddningsutrustning med IoT-enheter som kan upptäcka om någon del av utrustningen saknas.

Uppkopplade saker, Internet of Things, har länge varit bundna till behov av kostsam strömförsörjning och kommunikation. Men med den nya, strömsnåla och trådlösa tekniken LPWAN (LowPower Wide Area Network, även kallat LoRa) är det möjligt att använda strömsnåla och kostnadseffektiva sensorer i helt nya tillämpningar. Flera av medlemmarna i Infracontrol Community, däribland Helsingborg och Norrköping, tar nu hjälp av den nya tekniken för att upptäcka fel innan de hinner ställa till problem.
I Helsingborgs Stad har ett av pilotprojekten genomförts, här berättar man om det: Vi förser livräddningsutrustning med IoT-enheter som kan upptäcka om någon del av utrustningen saknas. Larmen skickas via vårt LoRa-nät till InfracontrolOnline som sedan ser till att informationen når rätt person för åtgärd. Vi ser stora möjligheter med den nya tekniken när det gäller att upptäcka fel och brister i stadens infrastruktur.