Stadshubb

Vad är en Öppen Stadshubb?

En Öppen stadshubb är en trådlös infrastruktur för Internet of Things som med hjälp LoRa-tekniken gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Via det befintliga fibernätverket förmedlas sedan sensorns data tryggt och säkert till dess ägare. En stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad och är ett naturligt komplement till det öppna stadsnätet, en annan accessteknik bara.
En Öppen stadshubb erbjuder

En förbindelsetjänst för LoRa-sensorer
Positionering av sensorer som tilläggstjänst
Säkert tack vare kryptering i flera nivåer

För vem?

Med en Öppen Stadshubb skapas möjligheter för betydande nyttor för företag, invånare och samhället i regionen genom att förenkla uppkoppling:

En gemensam öppen horisontell infrastruktur för alla, på lika villkor
En stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad och är ett naturligt komplement till stadsnätet
En grundläggande del av det robusta samhället

Skapas en låg tröskel för tjänsteleverantörer och slutanvändare att etablera IoT-tjänster och -lösningar och därmed påskyndas och förenklas digitaliseringen i allmänhet och utvecklingen av den smarta staden i synnerhet:

Kräver ingen egen infrastruktur för kommunikation med sensorer
Kräver ingen egen driftorganisation för kommunikation med sensorer