Uppkopplade cyklar

Kund: Helsingborgs Stad

Syfte: Elcyklarna kommer ibland på avvägar och med sensorn kan man se var cykeln befinner sig och varna om den rör sig när den inte skall.

Status: uppstart

Vill du veta mer?

Case Studies Kontakt