Om oss

SHA-logo

Hej!

Använder ni LoRa? Har du färdiga, eller vill du testa nya, tillämpningar, produkter och tjänster? Då kan vi hjälpa dig. Hos StadshubbsAlliansen finns infrastrukturen, kunderna och idéerna.

En Stadshubb är ett regionalt LoRaWAN™ med en öppen konkurrensneutral affärsmodell. Det innebär att alla som har behov av att kommunicera med LoRa-sensorer enkelt kan göra det utan att själv behöva varken bygga eller drifta en egen infrastruktur. Den lokala Stadshubben erbjuder en säker uppkoppling på lika villkor.

StadshubbsAlliansen är ett växande antal regionala Stadshubbar som samverkar både affärsmässigt och tekniskt för att erbjuda robust och konkurrenskraftig trådlös infrastruktur för Internet of Things.

Medlemmarna i StadshubbsAlliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna. Det innebär att andra kompletterande fiberbaserade förbindelsetjänster även kan erbjudas för andra behov än LoRa. Medlemmarna är helt eller delvis kommunalt ägda med lång och djup erfarenhet av att jobba med såväl infrastruktur som samhällsbyggnad samt med alla typer av lokala aktörer inom näringsliv och med privatkunder.

Tillsammans bygger vi smarta städer.

LoRa (Long Range) är en standardiserad trådlös teknologi som kännetecknas av mycket lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för IoT över hela världen. Läs mer hos LoRa Alliance www.lora-alliance.org

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Pingday AB, Helsingborg, som även är medlem i LoRa Alliance.