Samhällsinfrastruktur

Samhällsinfrastruktur

Smart hamn

Smart hamn

Hållbar och säker hamn med IoT. Med insamlad data från sensorer kan vi öka säkerheten, nå miljömålen och...

läs mer
Smart snöröjning

Smart snöröjning

Smart snöröjning i Piteå med hjälp av sensorer. Vintern 2021/2022 startade PiteEnergi tillsammans med Piteå...

läs mer